اخرین مطالب
Home / admin

admin

موسسه حسابداری گسترش محاسب مفتخر است در سال 1397 به عزیزان خدمات زیر را بدهد.

تهیه و تنظیم صورت‌های مالی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، بررسی اسناد و مدارک مربوطه، بررسی صحت و انحرافات آن تهیه گزارشات مدیریتی و ترازهای مورد نیاز جهت اخذ تسهیلات و شرکت در مناقصات طراحی و استقرار سیستم های حسابداری ( طراحی کنترل‌های داخلی ، انبار ، تعیین شرح وظایف و… ) ارائه نرم افزارهای حسابداری متناسب با نوع فعالیت …

ادامه مطالب »

افزایش حقوق 97

ادامه مطالب »

سال نو مبارک

یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت لایزال الهی و تجدید حیات طبیعت می باشد را به تمامی عزیزان تبریک و تهنیت عرض کرده و سالی سرشار از برکت و معنویت را از درگاه خداوند متعال و سبحان …

ادامه مطالب »

راهکار قبولی برگشت از فروش توسط سازمان امورمالیاتی:

جهت برگشت از فروش فاکتور جداگانه فاکتور فروش بنام صورتحساب برگشت ازفروش چاپ شود. صدورصورتحساب برگشت از فروش شماره فاکتوربرگشت ازفروش هر سال ادامه شماره سریال سال قبل باشد . نحوه ثبت صحیح برگشت ازفروش مربوط به فروش دوره مالی قبل دوحالت دارد: ۱ – اگر در سنوات گذشته ذخیره برگشت از فروش در نظر گرفته باشیم (الزامی) بد : …

ادامه مطالب »

قانون مالیات های مستقیم – (ماده 242)

ادارات مالیاتی  مکلف اند در هر صورت که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که‌ مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می‌باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مودی پرداخت کند. تبصره – مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر …

ادامه مطالب »

قانون مالیات های مستقیم – (ماده 203)

اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مودی‌ ابلاغ و در نسخة ثانی رسید اخذ گردد. هرگاه به خود مودی دسترسی‌ پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به‌ یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر این که به نظر مأمور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ …

ادامه مطالب »

قانون مالیات های مستقیم – (ماده 181)

 به جهت اعمال نظارت بر دفاتر و مدارک و اسناد مودیان اعم از ماشینی و دستی مکانیزه با اهدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیأتهای بازرسی …

ادامه مطالب »

قانون مالیات های مستقیم – (ماده191)

 تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به ‌درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می‌باشد.

ادامه مطالب »

قانون ارزش افزوده – ( ماده 19)

 مودیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی وحاوی مشخصات متعاملین ومورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین واعلام می شود، صادر ومالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی که از ماشین های فروش اسنفاده می شود، نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهد …

ادامه مطالب »

قانون ارزش افزوده – (ماده 10)

 هر سال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه، تقسیم می شود. در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مودی در خلال یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مودی طی دوره مربوطه یک دوره مالیاتی تلقی می شود. وزیر امور اقتصادی ودارائی مجاز است با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از مودیان دو …

ادامه مطالب »