Home / خدمات مالی و مالیاتی

خدمات مالی و مالیاتی

موسسه حسابداری گسترش محاسب

تهیه و تنظیم صورت‌های مالی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، بررسی اسناد و مدارک مربوطه، بررسی صحت و انحرافات آن تهیه گزارشات مدیریتی و ترازهای مورد نیاز جهت اخذ تسهیلات و شرکت در مناقصات طراحی و استقرار سیستم های حسابداری ( طراحی کنترل‌های داخلی ، انبار ، تعیین شرح وظایف و… ) ارائه نرم افزارهای حسابداری متناسب با نوع فعالیت …

ادامه مطالب »

انجام کلیه امور مالیاتی

تهیه و تنظیم صورت معاملات فصلی :(ماده 169 مکرر) – تنظیم فاکتور های خرید و فروش طبق فرمت پذیرفته شده دارائی به‌‌نحوی که قابلیت استناد داشته باشد. – ثبت در سامانه معاملات فصلی و ارسال اطلاعات به امور مالیاتی ( مشمولین اشخاص حقوقی و حقیقی بند الف و ب ). تهیه و تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده: – تنظیم فاکتور های …

ادامه مطالب »

حسابداری صنعتی

انجام حسابداری صنعتی (بهای تمام شده): – استقرار سیستم حسابداری بهای تمام شده و محاسبه قیمت تمام شده -بودجه‌بندی ، انحرافات ، تفکیک دوایر و مراکز هزینه

ادامه مطالب »

حل و فصل اختلافات مالیاتی و شرکاء

حل و فصل اختلافات مالیاتی: تنظیم لوایح و دفاعیه مالیاتی متناسب با موضوع اختلاف و استفاده از راهکارهای مالیاتی و حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی، بدوی، تجدید نظر شورای عالی مالیاتی و ماده 251 مکرر

ادامه مطالب »

مشاوره مالی و مالیاتی

ارائه مشاوره و راهکارهای مالیاتی جهت جلوگیری از جرائم و مالیات مضاعف و بهره‌مندی از حداکثر ظرفیت‌های قانونی پرداخت مالیات و استفاده از معافیت‌های مالیاتی مشاوره در زمینه اجرای صحیح و کامل وظایف مودیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده و معاملات فصلی جهت جلوگیری از جرائم مذکور مشاوره در زمینه آماده‌سازی اسناد و مدارک و دفاتر قانونی جهت تنظیم …

ادامه مطالب »