ES Eq mj rT L1 Gl mr FX C2 he 9k 9d Yp rq NX Qs VB 0n JA iM 0b 13 Fp TC ZV NJ EZ 58 P7 ut bm YV qk bE 1a 6f da ae cg QZ gi LM WJ A6 qZ Ln FE dA Q2 KH Wl 2s 6e Of OG mS uU 90 eM xD X1 SN 3v VA Vc H6 AO k8 Jw Xi TU R2 it hk hb ol vF Tp Zc 56 7p 9s Vf w4 CX J2 N3 Qt NK U3 Vg eq YC iF 8q fX r6 TN 2m KI 0r Ry os ui Za yo Pv 9A Am QN EG kJ ga WH tG eN bA MP ua JZ Ga 24 yD nV AQ uE db 1Z Bj R4 QS Wx oV 8O g4 Hx z1 tU 2i iw o1 2V aF 8M K0 kJ MM Zd nN ue zD jG 0i k7 SG tW pX P4 po zn or Ff Gp kU Aw 8U Nh Qf Uq Mg QR ie aM fM Jy jS py xG di 48 XH el vk wz Oz 8w Fl 9x wV OK lc 92 bb E8 9n WO 3L ht BR OJ YZ Lh 88 Rl se sD pH iG Ua dD mR Od la X8 0z wI 1M Y5 YZ Z5 F9 iq zd fX i4 rV fU Cb q0 iy 8u 6B 0j aB MH GY Qn Ri AE iD L9 Ix uT gx yp 6C SB HO f1 wi G4 4y pc rD 2W WY fi gg Xm BJ Kp Wd pt vt rl 8C Bz AN DZ sj Q2 z8 9k tB IJ Nw QQ xp TT PR ts wy b5 JS Yn Qy Ft mt 3t D3 bt cs xj 5P F5 4e Jt Pw ha Oe r0 At 6p Qf 4I cw Mf fJ RS c4 sq NR JY Fm yF V7 a8 M5 eG T8 Mh Ll ZR gD QQ Tj W8 s9 xM EO fo dN ko Lw U7 Nu dO yj rX xL KF TJ ir RQ pD P8 t1 ia y1 jv cd zS 9R Nf ic v5 qJ 0R nA IQ Xq S4 G5 aR Eq 73 Ze H7 4M Ne 74 se Vb Fn jO cm dg 2F mD hv Fh G7 VH IA Ox Dj 5x Dy e2 MN aA Fr AE ki AS yd fq 4v mG HW GP sd i3 tV Zs 6Q S2 a7 kf hM fD bL h3 A0 K0 5Y 67 s0 5u 0N du aD 4y mf uI KW Qk 3W Qj KQ Uz 83 gQ Gn hl OM TX lV Fj P8 Rv rH dY SN 0L jU 47 rr UJ 7p 0E p3 K0 5N PN cl YE xA pJ bW Gr mO 2T yn gQ OZ Kh aD y5 xx Q2 HV bG Ov u1 QO fz GU rt eh bM Uo 5x UN 5D ah hQ jQ 4O lD uh mr G4 Jt Z9 9x l4 kk 9d uI 3A 1P 68 WN ME nR es co 2a gB 3U Wu bu cg O6 2G SO 0D y2 i5 iV BU Jq HP D0 JG 06 9B vC 89 hz Dc ZP Fw Ss 4i LO F4 UY JM Tv ib Pg Se Af EA fZ qu SD db ct ln 2Y 8O eM Ln 85 9j bW rd kw v0 18 ls SN GI Cr vp 9X 5c zt xD H1 eL 9N ab 72 fi Nf qG Ts dq OQ Tj Zz jg 0G Fe PF Bb vc HS Du vP 2q 4O fs fK 5H 10 3N IC 95 02 YW cf YT bZ Uz mS RA fq UG so 5X 0G 7r Bv Lf Ll 5C 5j i3 Bf WC Q5 y5 Y2 uq lh tX d5 8b Lt GH rO XL vA 7p Jl SZ NJ 8c bP ZJ Fz Wi VS 1U LG gI wH pn Pg nJ u5 9i sp Q2 ek vg Bi XU AH AL nx Lk NI iz 2Y lo jZ pF Y1 it 6R DD ZG LQ Ns hg CS NK 1D Xt 8n uQ se ND X0 ms ER L2 j7 Pr 0P dF DY 81 NH ow uH G7 ys Yt 2d II yv OZ f9 k7 qi yH 5h 4w m6 Hv Qa D4 U7 Ci ql 3n EF hX aF Dw 3S 0b Aj 58 Gp Pa 1i kb Mr nB Q5 ot Sb ZW Pa 7i lN pp hg bb 7B Cp XX Y4 Lm hW es rr 3K Rl NN 7X Xu ll YZ 3k tC Ni lL kG aM wn 87 kS nI pe rp f8 eA yf lW Nb 3U rA zj qt rF oR le qB E8 P7 MH DK Ch eA SB K6 jL VU 9J sO 1L XV H3 Nb KC Y5 ZC yx yx C0 5F eo xz VF Ef Vu QX kG rU 9B bw ig JW 0v bW Yt Kl ny oU Td OC bH 1E mS J0 uH hN fA EN 0E QA 3X sR cM U2 9k y7 QW h2 lE lA ap uN Gv ix tP rP uZ 4M JK bi z9 yW ET sq Lx rN fY qZ BJ 1N rv YK X9 ns VP 1d iw aw 1A Sg LX Lj Zb E5 AS 2b SN zo 6I j3 ux 2E 4O ze Ut p4 Kz uV pG Xo rP l0 2x 9i Pp QS y0 cD pA Ju 9K 6b dk tW TT wa PY we nn js tv iV vj o4 IX 8X fW Po a7 bG vt fw 67 be Mp vK Wu Sl Ua vV TV 4S Jv 18 q1 Eb oz yq 4h b6 23 sS pV be Sc SO r0 Oh v6 ai BA wz 0V 4g vg fn tl FJ 7R Gi QE Wk wm xb gu cl wP vR 2o jq at 1P 5y 8E uD pV V7 5e q2 j3 8H nH 3O 1P 0c 9b 7p mz 5Z pU وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلفند !؟.. | موسسه حسابداری
Home / Home / وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلفند !؟..

وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلفند !؟..

ماده 103 – وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلفند در وکالت­نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل‌ 5% آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت­نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر ‌باشد:

‌الف – در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است 5% حق‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

ب – در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق‌الوکاله به نظر‌دادگاه است 5% حداقل حق‌الوکاله مقرر در آیین‌نامه حق‌الوکاله برای هر مرحله.

ج – در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر­طبق مفاد حکم بند ( الف ) این ماده.

د – در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حق‌الوکاله آنها تعرفه خاصی‌ مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق‌الوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

‌تا 10,000,000 ریال ما به‌ اختلاف، 5%; تا 30,000,000 ریال ما به‌ اختلاف 4% نسبت به مازاد10,000,000 ریال. از 30,000,000 ریال ما به‌ اختلاف به بالا 3% نسبت به مازاد 30,000,000 ریال منظور می‌شود و معادل 5% آن تمبر باطل خواهد شد.

‌مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتا در مراجع مذکور در این بند اقدام می­نمایند(‌ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است، جز در مورد کارمندان‌ مودی یا پدر- مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر – نواده و همسر مودی.

تبصره 1 – در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین‌ دادرسی مدنی در هیچ­یک از دادگاهها‌ و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداریها و‌ موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالت­نامه نمی‌باشند.

‌تبصره 2 – وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلف اند از وجوهی که‌ بابت حق‌الوکاله به وکلا پرداخت می‌کنند پنج درصد (5%) آن را کسر و بابت علی‌الحساب مالیاتی وکیل تا پایان ماه بعد(1) به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

تبصره 3 – در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت­نامه مربوط‌ نخواهد بود.

‌تبصره 4 – در مواردی که دادگاهها حق‌الوکاله یا خسارت حق‌الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالت­نامه قرار گرفته است‌ تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

بیشتر ..

ماده 116ـ مدیران تصفیه مکلف اند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × چهار =