Home / Home / راهکار قبولی برگشت از فروش توسط سازمان امورمالیاتی:

راهکار قبولی برگشت از فروش توسط سازمان امورمالیاتی:

جهت برگشت از فروش فاکتور جداگانه فاکتور فروش بنام صورتحساب برگشت ازفروش چاپ شود.

صدورصورتحساب برگشت از فروش

شماره فاکتوربرگشت ازفروش هر سال ادامه شماره سریال سال قبل باشد .

نحوه ثبت صحیح برگشت ازفروش مربوط به فروش دوره مالی قبل دوحالت دارد:

۱ – اگر در سنوات گذشته ذخیره برگشت از فروش در نظر گرفته باشیم (الزامی)

بد : ذخیره برگشت از فروش

بد : ارزش‌افزوده

بس : حسابهای دریافتنی

۲ – اگر مبلغ با اهمیت باشد و ذخیره در نظر نگرفته باشیم:با استفاده از سود و زیان سنواتی ثبت می‌خورد.

بد : سودوزیان سنواتی

بد : ارزش‌افزوده

بس : حسابهای دریافتنی

۳ – اگر رقم کم اهمیت باشد:بدون اشکال است وباثبت زیر انجام می‌شود:

بد : برگشت ازفروش

بد : ارزش‌افزوده

بس : حسابهای دریافتنی

تاییدیه یا مهر و امضا شرکت جهت برگشت ازفروش‌ها روی یکی ازنسخه‌ها یا نامه تاییدیه جداگانه دریافت وضمیمه صورتحساب برگشت ازفروش شود.

بیشتر ..

هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء‌ استفاده…….

ماده279- هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء‌ استفاده از اطلاعات ثبت‌شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *